Copyright

XC Gaming Sweden Limited är enda ägaren av varumärket Frank & Fred och Frank & Fred- logotypen. All otillåten användning av varumärket och logotypen kan leda till åtal.

Webbplatsen är Uniform Resource Locator för XC Gaming Sweden Limited och ingen obehörig användning kan göras av denna URL på någon annan webbplats eller digital plattform utan ett skriftligt medgivande.

XC Gaming Sweden Limited är ägaren eller den rättmätiga licensinnehavaren av rättigheterna till tekniken, programvara och affärer som används på webbplatsen.

Innehållet och strukturen på XC Gaming Sweden Limited:s webbsidor är föremål för copyright © och databasrättigheter i namn av XC Gaming Sweden Limited. Alla rättigheter är förbehållna. Upphovsrätten på denna webbplats vilket inkluderar all text, grafik, koder, filer och länkar, tillhör XC Gaming Sweden Limited och siten får inte reproduceras, överföras eller lagras i sin helhet eller delvis utan vårt skriftliga medgivande. Din registrering och användning av vårt system utgör därför inte några rättigheter till de immateriella rättigheter som ingår i vårt system.

Länkar till webbplatsen och någon av sidorna däri får inte ingå i någon annan hemsida utan skriftligt medgivande från XC Gaming Sweden Limited.

Du accepterar att inte använda någon automatisk eller manuell anordning för att övervaka XC Gaming Sweden Limited:s webbsidor eller något av dess innehåll. All obehörig användning eller reproduktion kan åtalas.