Regler och vilkor

v. 11-2022

Gäller från och med den 2022-11-10 och för spel därefter för Frank & Freds svenska kunder.

1. Generell information

1.1. XC Gaming Sweden Ltd (“XC, “vi”, ”oss”, ”vår”) är ett företag registrerat enligt Maltesisk lag, med registreringsnummer C87786 och med registrerad adress på EWROPA BUSINESS CENTRE, LEVEL 3-701 DUN, KARM STREET BKR 9034 BIRKIRKARA, MALTA; Telefonnummer +46 10 551 62 05, e-post: support@frankfred.com

1.2. XC handlar under varumärket Frank & Fred (i enlighet därmed ska alla hänvisningar till Frank & Fred tolkas som att de utgör en hänvisning till XC) och driver webbplatsen frankfred.com (”webbplatsen”).

1.3. Detta dokument ("Användarvillkor" eller "T&C") tillsammans med integritetspolicyn, cookiepolicyn och de specifika spelreglerna (tillsammans kallade "Reglerna") anger villkoren som styr avtalsförhållandet mellan XC och varje person som registrerar sig hos Frank & Fred och därefter besöker webbplatsen som en registrerad användare ("Spelare", "Användare", "du", "din"). Du måste noggrant läsa och acceptera reglerna när du registrerar ett konto på webbplatsen. Om du vid något tillfälle inte accepterar reglerna får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen.

1.4. Från tid till annan, i syfte att: (i) åtgärda eventuella väsentliga juridiska och/eller regulatoriska ändringar; och/eller (ii) tillgodose eventuella specifika affärsbehov; och/eller (iii) ta itu med några specifika krav som hänför sig till våra leverantörer, eftersom de kan vara relevanta från tid till annan, förbehåller sig XC rätten att ändra dessa villkor inklusive eventuella specifika spelregler när som helst.

1.5. Om det skulle ske några väsentliga ändringar i reglerna ("Ändring"), kommer du omedelbart att meddelas och förses med en sammanfattning av ändringarna och innan du får tillgång till och använder ditt konto för första gången efter att en ändring har ägt rum, kommer du att behöva att uttryckligen bekräfta ditt samtycke. I händelse av att du, efter en ändring, inte vill fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna längre, kan du ta ut alla dina tillgängliga medel och stänga ditt konto.

1.6. Användarvillkoren utgör det fullständiga, slutgiltiga, bindande och exklusiva avtalet mellan dig och XC med avseende på webbplatsen och tjänsterna och vi rekommenderar att du noggrant läser igenom dessa och skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2. Regulatorisk status

2.1. XC är licensierat och reglerat att erbjuda sina tjänster i Sverige under en licens utfärdad av Spelinspektionen (”SGA”) med referensnummer 205i2489, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och särskilt olika typer av spel om riktiga pengar (”Spelen”) och tillhörande speltjänster till registrerade användare (sammantaget ”Tjänsterna”).

2.2. Du kan kontrollera och verifiera vår operativa status när som helst genom att besöka den relevanta delen av SGA:s webbplats tillgänglig på: https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/bolag-med-spellicens/

  1. Allmänna behörighetskrav och webbplatsanvändning

3.1. Webbplatsen gör det möjligt för spelare att komma åt och Spela; Placera vad och spel för riktiga pengar på ett brett utbud av casinospel och är endast avsedd för individer över arton (18) år. Under inga omständigheter får minderåriga registrera sig som spelare eller inneha ett konto och om det kommer till vår kännedom eller vi rimligen misstänker att en användare är under laglig ålder, förbehåller vi oss rätten att begära bevis på ålder och utföra kontroller för att verifiera personens ålder. Vi förbehåller oss rätten att stänga av ditt konto tills tillfredsställande bevis på din ålder tillhandahålls och vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto och hålla inne eventuella befintliga vinster om du bryter mot detta villkor.

3.2. Webbplatsen är endast avsedd för invånare i Sverige och personer som anses permanenta enligt folkbokföringslagen.

3.3. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller, inklusive genom användning av system från tredje part, för att verifiera din Registrerade adress och vi förbehåller oss rätten att stänga av ditt konto till dess att vi är övertygade om att du inte försöker använda våra tjänster utan att vara berättigad till det i enlighet med punkt 3.2 ovan. Vi förbehåller oss vidare rätten att avsluta ditt konto och förverka eventuella befintliga vinster om du försöker kringgå eller på annat sätt agerar i strid med denna term.

3.4. Om du är anställd hos XC eller på annat sätt är professionellt engagerad med oss, eller om du är en nära familjemedlem till någon av våra anställda, får du inte använda webbplatsen som användare och inte heller får du delta, som spelare, med riktiga pengar på webbplatsen under några omständigheter.

3.5. Med förbehåll för din fortsatta behörighet i enlighet med detta avsnitt och din fortlöpande efterlevnad av dessa villkor, regler och eventuella tillämpliga lagar, ger vi dig härmed rätten att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna, förutsatt att du inte: (i) kopierar, distribuerar eller modifierar någon del av webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd; (ii) använder, modifierar, skapar härledda verk av, överförda (genom försäljning, återförsäljning, licensiering, partnerlicens, nedladdning eller på annat sätt), reproducerar, distribuerar, visar eller avslöjar något innehåll på webbplatsen, förutom vad som uttryckligen tillåts häri; (iii) stör servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen; (iv) använder eller startar någon robotiserad, automatiserad, mekanisk, elektronisk eller annan enhet eller programvara för att fatta automatiserade beslut när du använder webbplatsen och tjänsterna, eller på annat sätt använder någon enhet eller programvara som möjliggör användning av webbplatsen och/eller tjänsterna utan mänsklig inblandning (t.ex. bots), fattar automatiserade beslut, tillhandahåller information i realtid eller coachning (tillsammans kallat "Förbjuden programvara"), oavsett om sådan användning är direkt eller indirekt påverkad av dig eller av tredje part (inklusive men inte begränsat till "robotar" och "spindlar") för att komma åt och/eller använda webbplatsen och tjänsterna; (v) använder webbplatsen för bedrägliga eller vilseledande syften; och/eller (vi) försök att kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas på och till webbplatsen.

3.6. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att verifiera din efterlevnad av villkoren som anges ovan och vi förbehåller oss vidare att stänga ditt konto och förverka eventuella befintliga vinster om vi skulle upptäcka någon aktivitet på ditt konto som vi rimligen misstänker bryta mot klausulen 3.4.

3.7. Genom att gå in på webbplatsen, få tillgång till tjänsterna och delta i spelen är du medveten och förstår att spel innebär en ekonomisk risk och inga garantier lämnas från oss med avseende på resultat eller ekonomisk vinst. Du accepterar härmed att det finns faktorer utanför din kontroll, inklusive men inte begränsat till användningen av automatisering, som kan påverka spelen och deras resultat.

4. Registrering på webbplatsen och öppnande av ett spelkonto

4.1. Spelkonton

4.1.1. För att få tillgång till webbplatsen, tjänsterna och delta i spel med riktiga pengar måste du registrera dig på webbplatsen, öppna ett spelkonto ("Konto") hos oss och sätta in pengar på ditt konto i enlighet med avsnitt 5 nedan.

4.1.2. För att registrera dig på webbplatsen måste du registrera dig med ditt personnummer, och därigenom ge oss ditt kön, fullständiga namn, födelsedatum och permanenta bostadsadress. Du kommer också att bli ombedd att ange en giltig e-postadress och telefonnummer innan du slutför registreringen av ditt konto.

4.1.3. Genom att skicka in registreringsformuläret för att öppna ett konto hos oss samtycker du till att följa dessa villkor och regler, och du garanterar och intygar vidare att:

a) Du har alla behörighetskrav som anges i avsnitt 3 ovan;

b) Du är en fysisk person som agerar utifrån din personliga förmåga;

c) Du är inte en person som har försatts i konkurs eller för vilken en förvaltare har utsetts enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;

d) Du är inte av begränsad juridisk kapacitet;

e) Du agerar inte i någon tredje parts intresse eller på uppdrag av någon tredje part;

f) Du använder inte medel som härrör från någon kriminell aktivitet;

g) Du finansierar inte ditt konto genom att använda betalningsmetoder som inte lagligen tillhör dig.

4.1.4. Det är ditt ansvar att hålla informationen uppdaterad hela tiden, om det skulle ske några ändringar, genom att kontakta vår kundsupport (se avsnitt 7) eller genom att direkt ersätta eventuell utdaterad information via ditt konto på webbplatsen, även om vi starkt rekommenderar att du kontaktar oss för eventuella väsentliga ändringar i dina uppgifter.

4.1.5. I linje med vår policy för kundkännedom (“KYC”) förbehåller vi oss rätten att verifiera den information du lämnat eller vi erhållit under registreringen och all information som senare ändras i enlighet med klausul 4.1.4 ovan och att begära dokumentation som bekräftar sådan information, såsom foto-ID, kontoutdrag och/eller hushållsräkningar (exklusive mobilräkningar) och vi förbehåller oss vidare rätten att stänga av eller på annat sätt begränsa ditt konto eller vissa funktioner, såsom uttag, tills vi är helt nöjda med sanningshalten i uppgifterna som tillhandahålls.

4.1.6. Skulle vi när som helst bli medvetna om eller rimligen misstänka att du har försett oss med väsentligt falsk information, eller om du underlåter att förse oss med bevis som vi kan begära i enlighet med paragraf 4.1.5 ovan, kan vi permanent avsluta relationen med dig och förverkar eventuella vinster som finns på ditt konto på webbplatsen.

4.1.7. För att logga in med webbplatsen måste du autentisera dig via en enkel inloggning, såsom ditt personliga personnummer (sammantaget "Inloggningsuppgifterna").

4.1.8. Du måste alltid hålla dina inloggningsuppgifter hemliga. I detta avseende råder vi dig att inte skriva ner dina inloggningsuppgifter och i synnerhet ditt lösenord på ett sätt som lätt kan hittas eller användas. Vi rekommenderar dig också att logga ut efter en spelsession och att inte lämna din enhet obevakad när du är inloggad så att du kan förhindra obehörig användning av ditt konto.

4.1.9. Om en eller flera spel görs med hjälp av dina inloggningsuppgifter kommer de att anses ha gjorts av dig och kommer därför att accepteras och anses giltiga.

4.1.10. Om det finns en risk eller om du misstänker att dina inloggningsuppgifter kan vara eller har äventyrats på något sätt, måste du meddela oss så snart som rimligen möjligt genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundsupport, på support@frankfred.com. Vid ett sådant meddelande förbehåller vi oss rätten att tillfälligt stänga av ditt konto tills ärendet har undersökts till vår belåtenhet.

4.2. Allmänna begränsningar

4.2.1. Du får endast öppna eller på annat sätt ha ett aktivt konto på webbplatsen vid vilken tidpunkt som helst.

4.2.2. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att verifiera att du inte har mer än ett aktivt konto på webbplatsen och där vi kunnat fastställa att samma spelare har flera aktiva konton, förbehåller vi oss rätten, i vårt eget gottfinnande, att (i) omedelbart avsluta alla aktiva kampanjer och förverka eventuella befintliga bonusmedel och eventuella vinster genererade av bonusmedel associerade med ytterligare konton; och (ii) permanent stänga antingen ett konto som innehas av spelaren som bryter mot detta förbud eller något annat konto än det första som giltigt öppnades; eller (iii) slå samman eventuella ytterligare konton till kontot som ursprungligen giltigt öppnades.

4.2.3. Konton är endast avsedda att användas av deras respektive ägare och du får inte tillåta någon tredje part att komma åt eller på annat sätt använda ditt eget konto med webbplatsen.

4.2.4. Du får inte sälja, överföra, byta ut ditt konto eller några befintliga medel till andra spelare och du får inte heller förvärva konton eller medel från andra spelare.

4.2.5. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att bekräfta att konton endast nås eller på annat sätt används av deras ägare och för att upptäcka möjliga fall av tredjepartsanvändning. Om vi upptäcker eller rimligen misstänker att ditt konto används eller nås av en annan part, förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt konto tills vi är nöjda med användarens identitet och där sådan identitet inte kan fastställas på ett tillfredsställande sätt förbehåller vi oss rätten att stäng ditt konto och förverka eventuella befintliga vinster.

4.2.6. Alla konton öppnas och omsätts i svenska kronor (”SEK”).

4.2.7. Konton är inte räntebärande. Ingen ränta ska betalas på några medel, oavsett belopp som finns på ditt konto. XC är inte, och utger sig inte för att vara, en finansiell institution och du uppmanas härmed att inte överväga eller behandla oss som sådana.

4.3. Hantering av ditt konto av oss

4.3.1. XC hanterar spelarkonton, beräknar de tillgängliga medlen, de väntande medlen, de satsade medlen samt vinstbeloppet. XC administrerar vidare återbetalningar, betalar ut vinster, tar ut eventuella avgifter eller straffavgifter som ska betalas enligt dessa villkor. Om inte annat bevisas anses dessa belopp som slutgiltiga och anses vara korrekta.

4.3.2. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. I det här fallet ska eventuella avtalsförpliktelser som redan uppkommit uppfyllas , men om ditt konto sägs upp av oss på grund av: (i) dessa villkor eller någon av reglerna har brutits; eller (ii) några obehöriga aktiviteter har inträffat i samband med driften av ditt konto (såsom, men inte begränsat till, brott mot lagen eller andra bestämmelser, brott mot tredje parts rättigheter, bedrägeri och fusk); förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, förverka och/eller konfiskera tillgängliga medel på ditt konto, inklusive att hålla inne insatta medel i avvaktan på intern utredning och/eller vägra att uppfylla ett anspråk.

4.3.3. Ett konto anses inaktivt om det under en sammanhängande period av tolv (12) månader inte har registrerats på kontot någon inloggning/utloggning och/eller någon satsning.

4.3.4. Vi kommer att meddela dig att ditt konto är på väg att bli ett inaktivt konto genom att kontakta dig enligt dina kontaktinställningar upp till trettio (30) dagar innan ditt konto blir inaktivt.

4.3.5. Du kan återaktivera ditt inaktiva konto när som helst genom att helt enkelt logga in och sätta in eller ta ut pengar.

4.3.6. Vi förbehåller oss rätten att stänga alla inaktiva konton utan positivt saldo.

4.4. Användning av kontot av dig

4.4.1. Ditt konto på webbplatsen gör det möjligt för dig att sätta in och ta ut pengar (se avsnitt 5) och att delta i spelen, att redigera vissa personliga detaljer, inklusive dina kontaktinställningar, för att komma åt din historik och att hantera dina inställningar för ansvarsfullt spelande.

4.4.2. Du kan när som helst logga in på ditt konto och se ett kontoutdrag som visar alla transaktioner som gjorts på det kontot, i form av insättningar, bonusar, vinster, spel och uttag. Om du upptäcker några misstag bör du omedelbart meddela vår kundsupport (se avsnitt 7 nedan) så att misstaget kan åtgärdas. Du bör rapportera ett sådant misstag inom 90 dagar från det att felet först dök upp på kontoutdraget på ditt konto

4.5. Tillfällig avstängning av kontot

4.5.1. I händelse av att du bryter mot något av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att när som helst, utan förvarning, meddelande eller kompensation, och utan att det påverkar eventuella efterföljande rättsliga förfaranden som kan vidtas, tillfälligt eller permanent stänga ditt konto, att neka åtkomst till hela eller delar av våra tjänster, särskilt för att vägra acceptera några spel eller transaktioner, eller för att dra tillbaka kampanjerbjudanden i väntan på utredning och/eller avslutande av rättsliga förfaranden. Eventuellt positivt saldo som finns på ditt konto i väntan på utredning och/eller efter avslutandet av ett rättsligt förfarande kan användas på för att täcka eventuella skador eller belopp som du är skyldig oss.

4.6. Stängning och uppsägning av kontot

4.6.1. När som helst kan ditt konto stängas av antingen oss eller dig själv. Stängning av ditt konto innebär uppsägning av dessa villkor och därmed din relation med oss.

4.6.2. Du kan stänga ditt konto när som helst genom att logga in och använda dina kontoinställningar eller genom att kontakta vår kundsupport.

4.6.3. Konton som stängts av dig kan i princip återaktiveras när som helst

4.6.4. Medlen på konton som är stängda med ett positivt saldo kommer endast att returneras till dig vid inlämnande av en begäran om uttag och förutsatt att pengarna kan överföras till samma betalningsmetod som de ursprungligen överfördes från. Om detta inte är genomförbart kommer uttagsbegäran endast att behandlas när du ger oss uppgifterna om ett bankkonto i ditt namn och vi förbehåller oss rätten att på ett tillfredsställande sätt verifiera att du är den rättmätige ägaren till ett sådant konto innan vi skickar några pengar.

4.6.5. I fallet med konton som är stängda men som har utestående/väntande spel (såsom sportspel), kommer dessa utestående/vilande spel inte att annulleras och det är ditt ansvar att kontakta vår kundsupport för att ordna överföring till ditt bankkonto av eventuella vinster som härrör från resultatet av sådana vad när de har avgjorts.

4.6.6. Vi förbehåller oss rätten att stänga ett befintligt konto när som helst utan att behöva lämna någon motivering. I det här fallet ska eventuella avtalsförpliktelser som redan uppkommit uppfyllas förutsatt att ditt konto inte sägs upp av oss eftersom: (i) dessa villkor eller någon av reglerna har brutits; eller (ii) några obehöriga aktiviteter har inträffat i samband med driften av ditt konto (såsom, men inte begränsat till, brott mot lagen eller andra bestämmelser, brott mot tredje parts rättigheter, bedrägeri och fusk). Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, förverka och/eller konfiskera tillgängliga medel på ditt konto, inklusive att hålla inne insatta medel i avvaktan på någon intern utredning och/eller vägra att uppfylla ett anspråk.

4.6.7. Om vi bestämmer oss för att återbetala hela eller delar av saldot på ditt konto vid uppsägningen, måste du kontakta oss vid mottagandet av vårt e-postmeddelande som informerar dig om vårt beslut och bekräfta för oss att du vill dra tillbaka det tillåtna beloppet, varefter pengarna kommer att återbetalas till dig. Ditt konto kommer att stängas.

5. Insättningar, uttag och spel

5.1. Insättningar

5.1.1. När du väl har registrerat dig på webbplatsen, för att börja satsa måste du sätta in pengar på ditt konto. Betalningsmetoder kan komma att variera över tid men under inga omständigheter accepterar vi kontanter som betalning.

5.1.2. Du kan hitta fullständig information om tillgängliga metoder på uttags- och insättningssidan på ditt konto. Insättningar av pengar på ditt konto, accepteras endast om de görs via finansiella instrument som är giltiga och lagligen tillhör dig. Användning av finansiella instrument i tredje parts namn, inklusive juridiska personer, är förbjuden, oavsett om sådan användning har godkänts av den relevanta tredje parten.

5.1.3. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att fastställa äganderätten till de instrument du använder för att finansiera ditt konto och för detta ändamål kan vi begära dokumentbevis såsom kontoutdrag, kopior av korten, skärmdumpar från dina bank- och finanskonton. Vi förbehåller oss rätten att stänga av ditt konto tills vi är nöjda med ägandet av finansieringsinstrumentet, och vi förbehåller oss vidare rätten att permanent stänga ditt konto och hålla inne eventuella befintliga vinster om du misslyckas med att förse oss med tillfredsställande bevis.

5.1.4. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer för att sätta in pengar på ditt konto, kan det finnas minimikrav för insättning. Minsta insättningsinformation kommer att finnas tillgänglig i avsnittet Betalningar och bonusar på ditt konto när du vill göra en insättning.

5.1.5. Vi förbehåller oss rätten att införa ytterligare villkor för användningen av särskilda betalningsmetoder och från tid till annan kan vi ändra de tillgängliga betalningsmetoderna utan att meddela detta. Vi garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar uttags- och insättningssidan på ditt konto för att få fullständig uppdaterad information.

5.1.6. Banköverföringar kommer att krediteras ditt konto så snart de visas som bekräftade medel på de angivna bankkontona; kort- och e-plånboksinsättningar är automatiserade: när din insättningstransaktion har godkänts av din relevanta betalningsleverantören, kommer pengarna att krediteras ditt konto och ditt saldo uppdateras omedelbart.

5.1.7. Det är ditt eget ansvar att tillhandahålla fullständiga, giltiga och aktuella betalningsuppgifter. Om en insättning avvisas eller på annat sätt inte tas emot av oss eller en avgift tas ut av det relevanta finansinstitutet av någon anledning som har att göra med riktigheten av betalningsuppgifterna du angett, samtycker du till att omedelbart betala alla belopp som är skyldiga oss på begäran och vi reserverar rätten att kvitta ett sådant belopp från ditt befintliga saldo och, om tillämpligt, att ta ut avgift ("Avvisad betalningsavgift").

5.1.8. För att säkerställa att dina pengar är tillräckligt skyddade mot insolvens, separerar vi alla spelares medel från våra egna tillgångar och håller insättningar på ett dedikerat, separat konto hos en bank eller en finansiell institution som godkänts av SGA.

5.1.9. Insättningar som görs till ditt konto bör stå i proportion till ditt spelande. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller för att fastställa överensstämmelse mellan finansiering och spel och för att förhindra eventuellt missbruk samt för att till vår belåtenhet verifiera oanvända medel på ditt konto.

5.1.10. Vi kommer inte att acceptera insättning av några medel som vi tror har erhållits på olagliga eller illa anskaffade sätt och genom att sätta in pengar på ditt konto garanterar du att du inte kommer att använda medel som härrör från någon kriminell aktivitet eller verksamhet.

5.1.11. Vi förbehåller oss rätten att utföra kontroller av alla transaktioner för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet och vi förbehåller oss vidare rätten att begära dokumentation som styrker källan till de medel som används i alla transaktioner och att stänga av ditt konto tills vi är nöjda med de bevis som vi fått.

5.1.12. Misstänkt aktivitet på ett konto kan leda till att spelaren rapporteras till relevanta myndigheter, avstängning av kontot och kan även leda till stängning av kontot och förverkande av befintliga medel.

5.1.13. Om du rimligen hävdar att du felaktigt har debiterats ett belopp av oss kan du meddela vår kundsupport och begära en återbetalning. Vi kommer endast att överväga återbetalningsförfrågningar som innehåller fullständig information om den omtvistade transaktionen, inklusive relevanta datum, betalningsinformation och en kort förklaring till varför beloppet bestrids.

5.2. Uttag

5.2.1. Du kan när som helst bestämma dig för att ta ut delar av eller alla medel från ditt konto genom att välja bland de olika tillgängliga alternativen som finns på uttags- och insättningssidan på ditt konto. Den förinställda uttagsmetoden som valts av systemet kommer att vara densamma som används för att sätta in.

5.2.2. Vi kan efter eget gottfinnande begära att du tar ut insatta medel när de har omsatts, i något av de tillgängliga spelen, minst en gång. Vi förbehåller oss rätten att avslå alla uttagsbegäranden för pengar som inte har omsatts.

5.2.3. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer för att ta ut dina pengar, kan det finnas minimikrav för uttag. Minsta uttagsinformation kommer att finnas tillgänglig i avsnittet på uttags- och insättningssidan på ditt konto när du vill begära ett uttag av dina pengar.

5.2.4. Vi förbehåller oss rätten att införa ytterligare villkor för användningen av särskilda betalningsmetoder och från tid till annan kan vi ändra de tillgängliga betalningsmetoderna utan att meddela detta. Vi garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar avsnittet på uttags- och insättningssidan på ditt konto för att få fullständig uppdaterad information.

5.2.5. Oavsett vilken betalningsmetod som valts är det maximala beloppet som kan tas ut:

· 50 000,00 SEK per transaktion och dag

· 150 000,00 SEK per vecka

· 250 000,00 SEK per månad

5.2.6. Oavsett sådana begränsningar, i händelse av stora vinster, såsom en jackpottvinst, kan vi erbjuda dig en engångssumma som är högre än den som betalas i veckovisa eller månatliga avbetalningar.

5.2.7. Beroende på beloppet, behandlas uttag antingen omedelbart och automatiskt vid inlämnande av begäran eller hålls för godkännande av lämplig avdelning. När de har godkänts kommer omedelbart att överföras till det bankkonto eller betalningssätt som de härrörde från eller, om detta inte är möjligt, till ett bankkonto i ditt namn, vilket bör anges när godkännande ges.

5.2.8. Vi kommer att sträva efter att behandla din begäran inom 72 timmar och i alla fall senast 5 arbetsdagar. Vid ditt första uttag eller där stora belopp begärs förbehåller vi oss rätten att utföra kontroller för att verifiera din identitet och/eller din bostadsadress som en del av vårt KYC. Vi förbehåller oss vidare rätten att fördröja behandlingen av din förfrågan och stänga av ditt konto i avvaktan på en sådan kontroll och vi kan permanent stänga ditt konto och förlora eventuella vinster om du misslyckas med att på ett tillfredsställande sätt genomgå kundkännedomsprocessen.

5.2.9. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela vår kundsupport om pengar skulle krediteras ditt konto av misstag. Om pengar krediteras av misstag är dessa medel inte tillgängliga för användning eller uttag. Sådana medel kan frysas och så småningom hållas inne av oss. Vi förbehåller oss vidare rätten att ogiltigförklara alla transaktioner som görs med hjälp av dem, inklusive relaterade vinster som betalas ut felaktigt.

5.2.10. Det är ditt eget ansvar att rapportera och betala eventuella skatter enligt gällande lagar i ditt hemland, om tillämpligt.

5.3. Spel

5.3.1. För att kunna lägga spel och vad och för att delta i våra spel måste du ha tillräckligt med pengar på ditt konto.

5.3.2. I händelse av något systemfel eller spelfel (en avvikelse från spellogikens normala funktion av någon anledning) som resulterar i ett fel i odds- eller vinsttabellens beräkning, avgifter, bonusar eller utbetalningar, eller någon valutaomvandling i tillämpliga fall, ("Systemfel"), kommer vi att försöka placera alla parter som direkt påverkas av ett sådant systemfel i den position de befann sig i innan systemfelet inträffade, även genom att manuellt justera de påverkade balanserna.

5.3.3. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla spel och vad som var föremål för ett sådant systemfel och att återkräva alla pengar från kontot relaterade till relevanta spel under alla omständigheter där vi, efter eget gottfinnande, bestämmer att Systemfel har utnyttjats för att få en orättvis fördel och vi förbehåller oss rätten att permanent stänga ditt konto.

5.3.4. Oavsett ovanstående, om ett spel inte har slutförts korrekt inom 90 dagar på grund av tekniska fel, systemfel, frivillig stängning av kundkontot etc., kommer spelförloppet att raderas permanent. Dina insatser kommer att återbetalas till ditt konto, men detta beror på vilket spel det gäller.

6. Ansvarsfullt spelande

6.1. XC är engagerade i att främja och stödja ansvarsfullt spelande och tillhandahåller sina spelare ett brett utbud av dedikerade verktyg och kontroller för att säkerställa en hälsosam och njutbar spelupplevelse, inklusive länkar, som du kan hitta i sidfoten på varje sida på webbplatsen, till flera lokala, oberoende hjälplinjer där du kan söka hjälp, vägledning och hjälp om du eller någon i din närhet har eller upplever några spelproblem.

6.2. Innan du deltar i spelen måste du ställa in en daglig, veckovis och månatlig insättningsgräns, som förhindrar dig från att sätta in pengar och från att spela över den aktuella gränsen för den valda perioden.

6.3. När som helst, men utan att det påverkar de tillfälliga begränsningarna ovan, kan du öka eller minska en befintlig insättnings- och/eller sessionsgräns. Varje ändring av en lägre gräns kommer att träda i kraft omedelbart medan en höjning till en högre gräns kommer att omfattas av en ångerperiod på 72 timmar.

6.4. Om du är inloggad på webbplatsen kommer ett popup-meddelande att visas efter varje timme som informerar dig om hur mycket du har förlorat, hur mycket du har vunnit och hur länge du har varit inloggad på ditt konto. Du kan sedan välja att fortsätta delta i spelen eller avsluta din session.

1.5. Dessutom kan du ställa in en daglig, veckovis och månatlig omsättningsgräns som hindrar dig från att satsa riktiga pengar som överstiger den aktuella gränsen för den valda perioden. Du kan när som helst öka eller minska en befintlig omsättningsgräns. Varje ändring till en lägre gräns kommer att träda i kraft omedelbart medan en höjning till en högre gräns kommer att omfattas av en ångerperiod på 72 timmar.

6.6. Om du känner för att ta en paus från ditt spelande, kan du självavstänga dig från vår webbplats under en valfri period, med start från en 24 timmars "nedkylning" eller till och med permanent.

6.7. Du kan självavstänga dig när som helst via länken för Självavstängning som finns högst upp på våra webbplatser eller i avsnittet Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Du kan aktivera en "nedkylning" i 24 timmar genom att välja alternativet via länken för självavstängning som finns högst upp på våra hemsidor eller på sidan för Ansvarsfullt spelande.

6.8. Om du funderar på att självavstänga dig själv, kanske du vill registrera dig hos Spelpaus, det nationella självuteslutningsregistret. Detta är en gratistjänst som gör det möjligt att stänga av sig själv från alla spelbolag som är licensierade i Sverige, under en viss tid eller tills vidare. En länk till Spelpaus finns på Hemsidan.(https://www.spelpaus.se/).

6.9. Du kan komma åt, ställa in och ändra alla tillgängliga verktyg genom avsnittet Ansvarsfullt spelande på ditt konto.

6.10. Vi förbehåller oss rätten att övervaka all kontoaktivitet och om vi tror att du kan ha spelproblem eller riskerar att utveckla spelberoende kan vi initiera interaktioner med dig och vi kan dessutom tillfälligt eller permanent hindra dig från att gå in på webbplatsen eller använda våra Tjänster.

6.11. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att upprätthålla vår policy för ansvarsfullt spelande, för att ge dig stöd och med hjälp och vägledning i användningen av våra verktyg för ansvarsfullt spelande; ändå accepterar vi inget ansvar om du fortsätter att spela och/eller försöker använda webbplatsen med avsikt att medvetet undvika de relevanta åtgärderna och/eller om vi inte kan genomföra sådana åtgärder av skäl som ligger utanför vår rimliga kontroll.

6.12. För ytterligare information, inklusive en fullständig beskrivning av våra dedikerade verktyg och tillgängliga resurser, kan du besöka vår sektion för ansvarsfullt spelande genom att klicka här.

7. Kundsupport, klagomål och tvister

7.1. Vi gör tillgängligt för alla registrerade spelare en kundsupporttjänst som kan kontaktas via e-post på adressen support@frankfred.com eller via livechatten som finns tillgänglig på hemsidans hemsida.

7.2. Om du kontaktar vår kundsupport med hjälp av livechatt-funktionen, förväntar vi oss att du alltid är artig mot personalen. Eventuellt stötande eller kränkande beteende kommer inte att tolereras och kommer att rapporteras omedelbart, och vi förbehåller oss rätten att omedelbart och permanent stänga ditt konto för sådant klandervärt beteende.

7.3. Vi värdesätter våra spelare och kommer att sträva efter att göra din upplevelse med oss till en trevlig sådan, men det kan finnas tillfällen där du kan känna dig missnöjd med kvaliteten på våra produkter och tjänster, eller du kanske inte håller med om vissa beslut vi kan fatta angående dig själv eller ditt konto.

7.4. I alla sådana händelser är du varmt inbjuden att framföra ett klagomål till oss. Klagomål kan lämnas in skriftligen antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundsupport på support@frankfred.com eller via livechattfunktionen som finns tillgänglig på webbplatsen eller via vår dedikerade telefonlinje +46 10 551 62 05 och bör ställas så snart som rimligen är praktiskt möjligt efter datumet för händelsen som gav anledning till ditt missnöje. Klagomål bör innehålla alla relevanta detaljer så att vi tydligt och snabbt kan identifiera problemet.

7.5. Anspråk och begäran om att motbevisa en transaktion måste göras inom sextio (60) dagar efter transaktionen i fråga och kommer att granskas och åtgärdas i enlighet med detta. Underlåtenhet att fråga eller motbevisa en transaktion inom sextio dagar leder till att transaktionen anses giltig och oåterkallelig.

7.6. Vi använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara så snabbt som möjligt och kommer normalt att göra det inom 10 dagar från det datum då klagomålet skickades till oss. All kommunikation som rör ditt klagomål, inklusive dess resultat, kommer att ske via den senaste e-postadressen som är kopplad till ditt konto.

7.7. Om du inte är nöjd med vår lösning av ditt klagomål, och du vill bestrida resultatet, kan du helt kostnadsfritt gå vidare med ditt ärende till ett organ för alternativ tvistlösning ("ADR"), såsom Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”). Du kan kontakta ARN via e-post på adressen arn@arn.se eller genom att registrera dig på sidan och fylla i formuläret på denna länk: https://www.arn.se/om-arn/anmalan eller genom att använda dig av från EU:s onlineplattform för tvistlösning på länken https://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.8. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med ARN:s arbetsordning som finns på ADR:s institutionswebbplats www.arn.se.

7.9. Observera att ARN-besluten inte är bindande för det omtvistade ärendet och om du fortfarande känner dig missnöjd med resultatet kan du väcka dina anspråk mot oss i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

8. Bonus och kampanjer

8.1. Under förutsättning att du följer dessa villkor; i samband med ditt första deltagande i spelen kan vi erbjuda dig bonusar eller andra kampanjincitament genom att kreditera ditt konto som en del av en säljkampanj/marknadsföringskampanj. Om du inte vill delta i en bonus eller en kampanj kan du när som helst göra uttag genom att förlora dina bonusmedel.

8.2. Alla bonusar och kampanjer är föremål för dessa villkor och varje kampanjs specifika villkor ("Specifika bonusregler" eller "Specifika regler") som finns i avsnittet "Kampanjer" på webbplatsen under beskrivningen av varje kampanj tillgänglig för närvarande. Om inte annat anges, i händelse av en diskrepans mellan villkoren och/eller de allmänna bonusreglerna och de specifika bonusreglerna, ska de senare ha företräde.

8.3. Om inget annat anges kan bonusmedel inte tas ut direkt utan måste användas för att placera insatser och vad på webbplatsen eller med vissa specifika spel och produkter som erbjuds på webbplatsen, vilket kan specificeras i den relevanta bonusens specifika regler.

8.4. Om inget annat anges måste vissa krav ("Omsättningskrav") uppfyllas inom den tidsram som anges i de specifika bonusreglerna för att konvertera bonusmedel till uttagbara medel samt ta ut vinster genererade av bonusmedel. Underlåtenhet att uppfylla omsättningskraven inom deadline kommer att resultera i att bonusmedel och vinster som genereras av dessa förverkas.

8.5. De tillämpliga omsättningskraven beskrivs nedan och ingår i de specifika reglerna med hänvisning till andra typer av kampanjer.

8.6. Olika spel kan bidra med olika procent till omsättningskraven. Se den relevanta kampanjens specifika regler.

8.7. När en bonus kopplad till ett insatt belopp är aktiv ("Insättningsbonus"), kan insatser dras från både saldot med riktiga pengar och bonussaldo beroende på och enligt den specifika logiken för den relevanta kampanjen och insatserna från båda saldot kan räknas annorlunda mot omsättningskraven. Vinster krediteras tillbaka till både verkliga och bonussaldon enligt samma logik. Se den relevanta kampanjens specifika regler för fullständig information om tillämplig logik och uppdelningsförhållande.

8.8. När du spelar med en aktiv bonus kan en maximal insats eller en maximal vinst gälla och alla insatser, inklusive spel- eller funktionsköp eller vinster som överskrider sådana maxgränser, kan leda till att bonusen och eventuella tillhörande vinster förverkas och att den tas bort från ditt saldo av eventuellt överskjutande belopp. Se respektive kampanjs specifika regler för fullständig information om den högsta tillåtna insatsen.

8.9. Bonusar är begränsade till och kan endast hämtas en gång per konto.

8.10. Vi förbehåller oss rätten att granska transaktionsregister och loggar för bonusmedel från tid till annan, oavsett anledning. Om det vid en sådan granskning visar sig att du deltar i strategier som vi, efter eget gottfinnande, anser vara missbruk, inklusive men inte begränsat till:

a) Använda bonusmedel enbart för att bygga upp progression i spelet och sedan återvända för att utnyttja funktionen och samla in sina vinster när bonusen inte längre är aktiv;

b) Utlösa bonusfunktionen i ett spel med bonusmedel utan att spela igenom det och sedan återvända för att samla in vinsterna när bonusen inte längre är aktiv;

c) Placera spel, även i samarbete med andra spelare, som på grund av en aktiv bonus eller kampanjerbjudande resulterar i en garanterad vinst;

d) Göra vad eller spel för att omsätta bonuspengar, där det effektiva förväntade resultatet skulle vara nära 100 %, till exempel placera satsningar på både rött och svart på Roulette.

8.11. I något av ovanstående fall eller där det finns en rimlig misstanke om att du på annat sätt har begått eller försökt begå ett bonusmissbruk, antingen på egen hand eller som en del av en grupp, kan eventuella befintliga bonusmedel och eventuella vinster genererade av omsatta bonusmedel komma att förverkas. Dessutom förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, återkalla din framtida berättigande till bonus och kampanjer eller att permanent avsluta ditt konto.

8.12. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta eller ändra när som helst av vilken anledning som helst och utan förvarning av tillgängliga bonusar och/eller kampanjer eller någon del därav.

9. Specifika spelregler

9.1. Vårt kasino drivs i samarbete med våra godkända mjukvaruleverantörer som anges i kasinolobbyn.

9.2. Reglerna för spelen finns tillgängliga på webbplatsen i hjälpsektionen för varje spel. Alla spelregler är en del av dessa regler och villkor och genom att spela i vårt kasino garanterar du att du är bekant med reglerna för alla spel där du deltar.

9.3. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i de tillgängliga spelen i kasinot och de utbetalningssatser som gäller för dessa spel när som helst. Utbetalningsgraden för varje spel kan ses genom att klicka i avsnittet Hjälp eller Information (vanligtvis markerat med ett frågetecken eller ett "I") inom varje spel. Det är ditt ansvar att notera utbetalningssatsen som gäller för varje spel i varje session innan du satsar.

9.4. I händelse av att din enhet inte fungerar och/eller du förlorar din internetanslutning under ett spel, kommer spelet att återupptas från den punkt då internetanslutningen förlorades nästa gång du loggar in på spelet.

9.5. I händelse av ett fel på kasinosystemet är alla insatser ogiltiga. Om denna situation skulle gälla förbehåller vi oss rätten att avsluta de berörda spelen.

9.6. I händelse av att en spelrunda startas men inte avslutas på grund av ett fel i systemet, ska företaget återbetala det satsade beloppet i spelet till spelaren genom att kreditera det till spelarkontot eller, om kontot inte längre finns, genom att betala det till betalaren på ett godkänt sätt; och om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten för spelets missfall, kreditera spelarens konto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre finns, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

9.7. Vi erbjuder flera livecasinospel som på grund av kraven på livestreaming behöver tillräcklig bandbredd för att kunna njuta av spelet fullt ut och spelaren aktivt och i rätt tid kan delta. Det rekommenderas att endast spelare som har den erforderliga bandbredden spelar livespelen.

10. Andra bestämmelser

10.1. XC Gaming Sweden Limited är den enda ägaren av varumärket Frank & Fred och Frank & Fred-logotypen. All otillåten användning kan leda till åtal.

10.2. Allt innehåll som finns på webbplatsens sidor och webbadresser, inklusive men inte begränsat till all text, grafik, kod, filer och länkar tillhör XC och dess respektive upphovsrättsinnehavare och får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan vårt skriftliga samtycke. Din registrering och användning av vårt system ger därför inga som helst rättigheter till den immateriella egendom som finns i vårt system och all otillåten reproduktion eller användning av denna URL-adress eller av innehållet på webbplatsen är strängt förbjudet och kan leda till rättsligt åtal.

10.3. Företaget ger ingen garanti för lämpligheten eller kvaliteten på webbplatsen och/eller de tillhandahållna tjänsterna och spelaren erkänner att han/hon har ensamt ansvar för valet av dem. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, tillhandahålls webbplatsen och tjänsterna "i befintligt skick" och alla villkor, representationer och garantier (oavsett om det är uttryckta eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt) är uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter, inklusive utan begränsning underförstådda garantier eller villkor avseende kvalitet eller lämplighet för ändamålet.

10.4. Företaget ska inte hållas ansvarigt för följande förlust eller skada, oavsett vilken orsak och även om den är förutsägbar:

a) Ekonomisk förlust, vilken term ska inkludera utebliven vinst, förlust av användning av vinst, affärer, intäkter, goodwill eller förväntade besparingar;

b) Förlust av, skada på eller kostnad för utbyte, återställning eller rekonstruktion av spelarens eller tredje parts dokument, band, skivor, information eller annan data på något media;

c) Särskild, indirekt eller följdförlust;

d) Förlust som uppstår till följd av anspråk som gjorts mot spelaren av en tredje part;

e) Förlust eller skada som härrör från spelarens underlåtenhet att uppfylla sitt ansvar eller något som står under spelarens eller tredje parts kontroll;

f) Förlust eller som uppstår genom att företaget agerar i enlighet med instruktionerna från spelaren, agenter eller tredje parter som anlitats av spelaren;

g) Varje händelse av force majeure.

1.5. Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

a) Dödsfall eller personskada;

b) Bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

c) Grov vårdslöshet;

d) Allt som vi enligt lag inte har rätt att utesluta i någon tillämplig jurisdiktion.

10.6. XC:s maximala sammanlagda ansvar är för direkta skador som härrör från grov vårdslöshet eller avsiktliga handlingar utförda av dess ledning, anställda i samband med dessa villkor kommer aldrig att vara högre än de tillgängliga medlen på det relevanta kontot eller värdet av transaktioner som är involverade i den avsiktliga eller oaktsamma handlingen.

10.7. Om ett eller flera villkor eller villkor i detta avtal skulle förklaras juridiskt ogiltiga eller omöjliga att verkställa, kommer en sådan förklaring inte att påverka resten av dessa villkor, som kommer att behålla sin giltighet.

10.8. Detta avtal regleras av Sveriges lagar vars domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuella tvister som uppstår därav.