Integritetspolicy

XC Gaming Sweden Limited Senast uppdaterad: 21 februari 2024 Version: 1.0

Introduktion

XC Gaming Sweden Limited tar integritet på allvar och tillhandahåller användarna (“Dig”) av sin tjänst, tillgänglig via webbplatsen frankfred.com och/eller mobilapplikationer, informationen nedan rörande vilken typ av personuppgifter som samlas in och hur dessa uppgifter används. Denna policy, tillsammans med våra allmänna regler och villkor, beskriver hur XC Gaming Sweden Limited samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och dina valmöjligheter gällande vårt användande av dina personuppgifter och hur du kan få åtkomst till och uppdatera dessa uppgifter. Om du har frågor eller klagomål angående vår integritetspolicy eller våra rutiner, kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@frankfred.com.

Personuppgifter är den information som avser en identifierad eller identifierbar användare, och kan inkludera uppgifter som namn och efternamn, bostadsadress och passkopior. När XC Gaming Sweden Limited samlar in och fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas, fungerar företaget som personuppgiftsansvarig.

XC Gaming Sweden Limited följer och efterlever den allmänna dataskyddsförordningen och andra relevanta europeiska och nationella regelverk, rättsliga meddelanden och liknande instrument som kan vara i kraft från tid till annan.

Informationskategorier och syftet med behandlingen

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (inklusive men inte begränsat till spelande och lagstiftning rörande penningtvättsbekämpning):

 • Kontaktinformation som namn, efternamn, födelsedatum, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer;
 • Officiella dokument som pass eller id-handling, vilka inkluderar ett foto av dig;
 • Spelgränser; och
 • Korrespondensinformation som t.ex. ett register över din kommunikation med vår kundtjänst via e-post och livechatt.

Vi kan även behandla anonymiserad beteendeinformation och tillhandahålla den till tredjepartsforskningsorganisationer i syfte att motverka spelrelaterade problem.

Vi kan därutöver samla in följande uppgifter från dig för att förse dig med vår tjänst:

 • Användarnamn, IP-adress, webbläsartyp, demografisk information samt platsinformation från din enhet och/eller hårdvara, hänvisnings-/lämningssidor samt operativsystem
 • Enhets-ID, installerad programvara, webbläsarcookies och spelinformation;
 • Finansiell information och betalningsinformation som t.ex. kreditkortsnummer, kreditkortsinnehavarens namn och efternamn, utgångsdatum på kreditkort, faktureringsadress, bankens namn och bankkontonummer; och
 • Information kopplad till din prenumeration på vår e-postlista såsom namn, efternamn och e-postadress.

Vi samlar även in, behandlar och behåller dina personuppgifter när vi bedömer att vi har ett legitimt intresse av att göra det för att uppnå våra kommersiella och affärsmässiga mål, och om sådan behandling inte påverkar din rätt till privatliv, inklusive situationer som:

 • när vi ger dig marknadsföringsuppdateringar, nyhetsbrev och bonusinformation,
 • när vi uppdaterar och utför underhåll på tjänsten och för felsökning,
 • när vi förhindrar och utreder bedrägeri och andra oegentligheter.
 • Om du behöver ytterligare information angående behandlingen av dina personuppgifter baserat på legitima intressen, kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) på dpo@frankfred.com.

TACKA NEJ TILL MARKNADSFÖRING Om du inte vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst välja att uppdatera hur du vill att vi hör av oss genom att ändra preferenser och alternativ i "Kommunikation" under "Mitt konto" på vår webbplats.

Informationsdelning

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster som hjälper oss att leverera de tjänster som efterfrågats av dig och som hjälper oss med vår affärsverksamhet såsom, men inte begränsat till, hantering av kort och betalningar, kundservice, marknadsföring, datalagring och affärsanalys. Vi har ett avtalsförhållande med alla dessa företag, vilket garanterar att de av dina personuppgifter som delas, endast behandlas i den mån det krävs för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

 • När så krävs enligt lag, som att följa ett domstolsföreläggande eller en liknande rättslig process;
 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot de behöriga licensierings- och tillsynsmyndigheterna såväl som alla förpliktelser i enlighet med annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga myndigheter i andra jurisdiktioner;
 • När vi, i god tro, anser att utlämnandet är nödvändigt för att värna våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri, eller hörsamma en myndighetsbegäran;
 • Om vi är involverade i en sammanslagning, ett förvärv, en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, i vilket fall du kommer att meddelas via e-post och/eller via en tydlig kungörelse på vår tjänst gällande eventuella ändringar i ägande eller användning av dina personuppgifter, såväl som valmöjligheter du kan ha avseende dina personuppgifter;
 • När vi samarbetar med tredjepartsorganisationer för att identifiera fall av matchfixning; och
 • Till en annan tredje part om det har föregåtts av ditt medgivande.
 • I vissa fall är vi även juridiskt skyldiga att verifiera din identitet med hjälp av tredjepartsleverantörer som vi både delar dina personuppgifter med och erhåller personuppgifter från. Vi har rätt att fatta beslut baserat på den information som tillhandahålls oss från dessa tjänsteleverantörer. Ovan nämnda informationsdelning kan involvera överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.
 1. Kreditinformationsföretag

 2. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas för att verifiera din identitet, läs om Transunions sekretesshantering här: https://www.transunion.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice

Överföring av personuppgifter utanför EU

Dina personuppgifter kan lämnas ut till länder utanför EU/EES i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med denna policy. När vi delar dina personuppgifter med en tredje part utanför EU/EES, säkerställer vi att vårt avtal med en sådan tredje part innehåller tillräckliga skyddsgarantier i förhållande till dina personuppgifter. Vi ingår endast avtalsförbindelser med tredje parter som garanterar en jämförbar standard för dataskydd som den inom EU/EES.

Övrigt

SOCIALA MEDIER-PLATTFORMAR

Om du väljer att kommunicera via sociala medier-plattformar, är den information du tillhandahåller kopplad till ditt personliga sociala medier-konto. Du måste kontakta sociala medier-plattformen direkt för att kunna utöva dina rättigheter eller begära radering av kommunikation mellan dig och oss på plattformen ifråga.

COOKIES

Vi använder cookies för att hjälpa webbplatsen att fungera som den ska och för att förbättra din användarupplevelse. Vi kan använda cookies, för att till exempel hålla reda på dina inställningar och profiluppgifter. Cookies används även för att samla in statistisk information om allmänt användande och volym som inte innehåller personuppgifter.

TREDJEPARTSCOOKIES

Vi använder oss av aktivt JavaScript-innehåll från tredjepartsleverantörer som FeatureSpace Limited och Google Analytics på vår tjänst, vilka därför kan ha åtkomst till dina personuppgifter när du använder vår tjänst. Detta kan utgöra en överföring av dina personuppgifter till länder som inte är belägna inom EU/EES. Du kan undvika detta genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare. Om du gör det kan funktionaliteten i vår tjänst emellertid bli kraftigt försämrad och du kanske inte kan få åtkomst till vår tjänst. I dessa fall utesluter vi allt ansvar för skador som härrör från tredjepartsinnehåll på vår tjänst.

WIDGETS

Vår tjänst inkluderar sociala medier-funktioner som Facebooks "Gilla"-knapp, och widgets som "Dela det här"-knappen eller interaktiva miniprogram som körs på våra tjänster. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, samt vilken sida du besöker på vår webbplats, och kan använda en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala medier-funktioner och widgets ligger hos antingen en tredje part eller direkt på vår tjänst. Din interaktion med dessa funktioner och widgets regleras av tredjepartsleverantörens integritetspolicy.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår tjänst har länkar till andra webbplatser vars integritetsrutiner kan skilja sig åt från dem hos XC Gaming Sweden Limited. Om du skickar in personuppgifter till någon av dessa webbplatser, kommer dina uppgifter att regleras av den tredje partens integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noga läsa igenom integritetspolicyn på alla webbplatser du besöker.

UNDERSÖKNINGAR ELLER TÄVLINGAR

Vi kan med jämna mellanrum ge dig möjlighet att delta i tävlingar eller undersökningar på vår webbplats. Om du deltar, kommer vi att be dig om viss personlig identifierbar information. Deltagande i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivillig och det är helt upp till dig om du väljer att lämna ut denna information.

OMDÖMEN

Vi lägger upp kundomdömen/kommentarer/recensioner på vår tjänst som kan innehålla personlig identifierbar information. Vi inhämtar, via e-post, kundens samtycke till att inkludera hans/hennes namn jämte omdömet innan vi lägger upp det. För att begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från omdömen eller kommentarer, kontakta oss på dpo@frankfred.com.

Datalagring

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt, men även efter att det har stängts, i förekommande fall, i enlighet med vår datalagringspolicy och i enlighet med respektive lagar och förordningar. De kriterier som används för att fastställa respektive lagringsperioder för de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in och behandlar, avgörs av de respektive lagringsperioder som anges under olika lagar och förordningar, inklusive lagar rörande penningtvättsbekämpning.

Om du vill annullera ditt konto eller begära att vi inte längre ska använda dina uppgifter för att förse dig med tjänsten, kontakta oss på dpo@frankfred.com. Att annullera ditt konto och/eller begära radering av uppgifter innebär inte alltid att vi har tillstånd att göra det enligt lag. Efter stängning behåller vi och använder dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Säkerhet

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda personuppgifter som skickas till oss, både under överföring och när vi har erhållit dem. Det finns dock ingen överföringsmetod över internet, eller metod för elektronisk lagring, som är 100 % säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Överföringen av all information som samlas in på vår tjänst är krypterad med s.k. Secure Socket Layer-teknik (SSL). XC Gaming Sweden Limited följer säkerhetsstandarden Payment Card Industry Data Security Standard (PCI).

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter avseende de personuppgifter som vi innehar om dig:

 • Om du vill veta vilka personuppgifter vi innehar om dig, kontakta oss på dpo@frankfred.com
 • Rätten att uppdatera ofullständiga personuppgifter. Det enklaste sättet att göra det på är att ange de nödvändiga ändringarna i avsnittet "Mitt konto";
 • Rätten att återkalla ditt samtycke i de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke och rätten att invända mot behandlingen;
 • Rätten att inkomma med ett klagomål till Maltas informations- och dataskyddskommissionär om du upplever att dina rättigheter under den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) har överträtts. Du har också rätt att inkomma med ett klagomål till respektive tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du bor, arbetar eller platsen för den påstådda överträdelsen;
 • Rätten att överföra dina personuppgifter till ett annat dataskyddsombud. Du kommer att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.

Fastän du har rätten att få dina uppgifter raderade, kan vi i vissa fall inte ta bort dessa i sin helhet.

Meddelande om ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i våra informationsrutiner. Om vi gör väsentliga ändringar som har stor betydelse för dina rättigheter, kommer vi att meddela dig via e-post (skickat till den e-postadress som anges på ditt konto) eller genom en kungörelse på vår tjänst innan ändringarna träder i kraft. Vi uppmuntrar dig emellertid att regelbundet granska denna policy för att se den senaste informationen om våra integritetsrutiner. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vill kontakta oss gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, dpo@frankfred.com eller skriv till oss på:

XC Gaming Sweden Limited Attn: Data Protection Officer Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 701, Dun Karm Street, Birkirkara, Malta